Какво търсите?

Биогенни CO2 емисии

Обадете ни се днес, за да разберете как нашата услуга за радиовъглеродно датиране може да Ви помогне точно да определите в какво съотношение на Вашите емисии парникови газове са въглеродно неутрални и да Ви помогне да подобрите управлението на Вашия въглероден отпечатък.

Значителна част от емисиите от въглероден диоксид са резултат от изгарянето на биомаса (органични материали, произведени от въглерод, водород и кислород). Резултатите от емисиите при изгарянето на биомаса се смятат за въглеродно неутрални, тъй като въглеродът се създава чрез естествен въглероден цикъл. Според Протокола от Киото, както и много програми за емисии от парникови газове, използването на биомаса и вторични продукти от биомаса може да се определи като намаляване на емисиите парникови газове.

Чрез разграничаването между биогенен и получен от твърди горива въглероден диоксид, Вашата фирма може да определи количеството на действителните емисии газове и квотите, от които се нуждаете, за да компенсирате Вашия въглероден отпечатък. Можете уверено да отчетете по-ниски емисии, можете също така да се възползвате от излишъка от квоти за търговия.

Използвайки радиовъглеродно датиране, нашите квалифицирани техници ще Ви дадат точно определяне на дела на биогенните емисии. Методът е бърз, надежден и рентабилен. Той премахва нуждата от трудоемки, скъпи и опасни тестове на физическите свойства на смесени горива и други техники на измерване, изискващи продължителен мониторинг. Нашият екип взема проби на място с най-модерното оборудване. Резултатите се анализират в акредитирана лаборатория с богат опит в радиовъглеродното датиране.

Оставете ни да проследим екологичните показатели, докато Вие се фокусирате върху основния си бизнес. Обадете ни се днес за бързо и трайно решение за Вашето бъдеще.

SGS може да Ви помогне да отговорите на регулаторните цели за намаляване на въглеродните емисии.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Други услуги