Какво търсите?

Услуги за тестване на акумулатори

Разработването на акумулатори с най-високо качество, които същевременно са безопасни и надеждни, е огромно предизвикателство за днешния конкурентен международен пазар. Ние можем да ви предоставим експертни услуги за тестване на неправилно използване, сравнителен анализ, издръжливост, електрическа, електромагнитна съвместимост (EMC), екологичен анализ, анализ на жизнения цикъл, производителност, стандарти за безопасност и транспортиране на батерии, акумулатори и модули.

Благодарение на нашите експертни познания и опит, ние извършваме сравнително тестване на акумулатори спрямо национални и международни стандарти, както и анализ на жизнения цикъл на акумулатори. Ние обръщаме все по-голямо внимание на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност и поради това извършваме тестване на системи за съхранение на енергия от възобновяеми енергийни източници и енергийно ефективно управление на акумулатори.

За да ви улесним при избора на доставчик, ние също така предоставяме данни от непосредствени сравнения и постоянно валидиране.

Защо да използвате услугите за тестване на акумулатори от SGS?

Всички наши услуги предлагат следните предимства:

 • Несравними срокове за проекти, които ще ви позволят да пуснете продуктите си на световния пазар съгласно собствения ви график, а не съгласно графика на вашата партнираща лаборатория
 • Международна мрежа от лаборатории за тестване на акумулатори
 • Управление на веригата за доставки чрез външна проверка на опаковането, етикетирането и сертифицирането
 • Всякакви услуги по тестване, одобрение, сертифициране и проверка на малки батерии или дори на акумулаторни системи за тежкотоварни превозни средства
 • Подпомагане на всеки етап от жизнения цикъл на продукта, като създаване, функциониране и изхвърляне
 • Възможност за едновременно изпълнение на няколко големи проекта за тестване

Инициативните ни технически експерти са активни членове на браншови организации, а този факт гарантира, че нашите знания и опит са ненадминати.

Нашите лаборатории за тестване, акредитирани по ISO 17025, и местните експерти-специалисти имат богат опит в областта на тестването на акумулатори и предлагат широка гама от услуги на производителите и купувачите в бранша. Благодарение на ненадминатия ни опит можем да предоставим всички необходими технически проверки, настройки за безопасност и одиторски услуги в предприятия.

Предлагаме тестване съгласно следните стандарти:

Безопасност:

 • ANSI C18.1M, част 2
 • ANSI C18.2M, част 2
 • ANSI C18.3M, част 2
 • CNS 13438
 • CNS 15364
 • CNS 14336-1
 • GOST R IEC 62133
 • EN/IEC 60086-3
 • EN/IEC 60086-4
 • EN/IEC 60086-5
 • EN/IEC 62133
 • JIS C 8712
 • JIS C 8714
 • TIS 2217-2548
 • UL 1642
 • UL 2054 
 • UL 2575

Производителност:

 • ANSI C18.1M, част 1
 • ANSI C18.1M, част 2
 • ANSI C18.2M, част 1
 • ANSI C18.2M, част 2
 • ANSI C18.3M, част 1
 • ANSI C18.3M, част 2
 • BATSO 01
 • CNS 13438
 • CNS 15364
 • EN/IEC 60086-1
 • EN/IEC 60086-2
 • CNS 14336-1
 • EN/IEC 61951-1
 • EN/IEC 61951-2
 • EN/IEC 61960
 • EN/IEC 62281
 • UN 38.3
 • Транспортиране

Телекомуникации:

 • Изисквания за сертифициране на CTIA за съответствие на акумулаторната система с IEEE 1725
 • Изисквания за сертифициране на CTIA за съответствие на акумулаторната система с IEEE 1625
 • IEEE 1725
 • IEEE 1625
 • EN/IEC 60086-1
 • EN/IEC 60086-2
 • EN/IEC 60086-3
 • EN/IEC 60086-4
 • EN/IEC 60086-5
 • EN/IEC 61951-1
 • EN/IEC 61951-2
 • EN/IEC 61960
 • EN/IEC 62133
 • EN/IEC 62281
 • IEEE 1725
 • IEEE 1625
 • JIS C 8712
 • JIS C 8714
 • TIS 2217-2548
 • UL 1642
 • UL 2054
 • UL 2575
 • UN 38.3

Свържете се със SGS, за да научите как нашите услуги за тестване на акумулатори могат да ви помогнат по-бързо да пуснете продуктите си на пазара.

Услугите за тестване на акумулатори на SGS могат да установят какви са разпоредбите на вашия целеви пазар, касаещи батерии, акумулатори и модули, за да гарантират спазването на договорните или регулаторните изисквания.

Свържете се с нас.

 • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Свързани услуги

Other Services