Какво търсите?

Одити по изискванията за безопасност на COLIPA ((1995 г.)

През 1995 година, COLIPA (Европейската асоциация за козметика, тоалетни принадлежности и парфюмерия) въведе насоки за безопасност, процедури за алтернативно тестване, образование на обществеността и добри производствени практики за козметичните фирми, търгуващи в страните-членки на Европейския съюз.

Днес, Директивата на ЕС за козметиката COLIPA представлява интересите на повече от 2000 отговорни производители на козметика, вариращи от големи корпорации до малки семейни предприятия.

Всеки козметичен продукт трябва да бъде регистриран от COLIPA, преди да може да се продава в ЕС. Преди одобрението на регистрацията в COLIPA, инспекторите във всяка стран-членка на Европейския съюз правят преглед на оценките за безопасност на козметиката и проверяват продуктите, които вече са на пазара. Един одит по изискванията на COLIPA е важна първа стъпка за фирмите, които желаят да продават козметични продукти на пазара на ЕС. SGS си е спечелила глобална репутация при провеждането на изчерпателни одити по редица международни директиви за безопасност на козметиката, включително COLIPA.

Добре обучените и независими одитори на SGS провеждат изчерпателни одити на вашите продукти и вашите добри производствени практики спрямо изискванията на COLIPA, за да се осигури съответствие, преди да кандидатствате за регистрация на вашите козметични продукти.

Козметичната промишленост е един от най-бързо растящите сектори в европейската икономика. Одит от SGS спрямо изискванията за безопасност на COLIPA (1995) ви дава увереност, че вашите козметични продукти ще намерят успешна ниша на пазарите на ЕС.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Свързани услуги

Other Services