Какво търсите?

Одити по изискванията за безопасност на ASEAN (2003)

Целта на споразумението беше двойна: да гарантира безопасността, качеството и заявените ползи от продукта, както и да елиминира търговските бариери между страните-членки посредством хармонизирани технически изисквания.

Директивата на ASEAN за козметиката включва сложни указания, обхващащи редица аспекти на козметичното производство, включително съставки, етикиране, заявени ползи и други стандартни за промишлеността добри производствени практики (ДПП). За да отговаряте на изискванията за регистрация в ASEAN, вашата фирма трябва първо да премине през изчерпателен одит по безопасността спрямо изискванията на ASEAN, извършен от надежден и признат одитор.

SGS е глобално признат лидер в провеждането на одити на безопасността в широка гама от промишлености. Ние имаме опита и експертните познания да гарантираме, че вашите операции са напълно съвместими с хармонизираната регулаторна схема за козметика на ASEAN. Нашите добре обучени одитори работят с вас, за да се уверят, че всички аспекти на вашите действия, включително регистрация на продукти, изисквания за етикиране, посочване на съставките, указания за общи искове, изисквания за внос/износ и ДПП, са съвместими с ASEAN.

Независимият одит от SGS спрямо изискванията за безопасност на ASEAN е вашата важна първа крачка към регистрация в ASEAN. Свържете се с нас, за да научите как можете да отговорите на изискванията на ASEAN и да представите своите козметични продукти на обширния пазар в Югоизточна Азия.

През 2003 година, членовете са Асоциацията на Югоизточните Азиатски нации (ASEAN) подписаха споразумение, регулиращо безопасността на козметичните продукти, търгувани в страните-членки.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Свързани услуги

Other Services