Какво търсите?

Одит по специфични критерии на клиента

SGS извършва индивидуални одити за да провери специфични критерии на Вашите операции или на веригите на доставка.

Нашите отлично обучени одитори проверяват способността на Вашата организация да спазва: качеството, т.е. изискванията на клиента; безопасността; защитата на околната среда, здравето и безопасността при работа; социалната отговорност; нормативни изисквания, които може да повлияят на ефективността на Вашата компания и на счетоводния Ви баланс.

Ние сме надежден лидер на одити от втора страна. Нашите експерти изготвят персонализирани критерии, отговорящи на конкретните Ви потребности, а наличната глобална мрежа от многофукционални одитори проверяват съответствието спрямо заложените критерии. Те ще работят заедно с Вас, за да гарантират достойнствата на търговската Ви марка и ценностите на компанията Ви.

Нашите персонализирани одити се делят на две големи категории: Оценки на доставчици/продавачи/лицензополучатели проверяват дали Вашите доставчици постоянно спазват Вашите изисквания и договорните си задължения и одити спрямо Вашия Кодекс за професионална практика, които гарантират че всички участници във Вашата организация спазват стандарта на организацията.

Всеки персонализиран одит е уникален; нашите одитори, обаче, спазват стриктно най-добрите промишлени практики. Стъпките в персонализирания одит обикновено включват следното:

  1. Одиторите на SGS определят план за одита, която трансформира Вашите потребности в чик-лист с критерии, основани на нивото на контрол, което искате да имате над своята собствена организация и нейните партньори.
  2. Одитът се провежда извън организацията и/или на място в организацията, въз основа на договорените изисквания.
  3. След приключване на одита, Вашият одитор от SGS Ви предоставя доклад, който се изпраща за технически преглед и одобрение, преди да изпращането му на всички съответни страни, съгласно изискванията на договора.
  4. Ще бъдат извършвани текущи одити за наблюдение съгласно договора.

Вашите одити, извършени от втора страна, Ви дават увереността, че всеки, който участва във Вашата дейност, работи, за да поддържа интегритета на Вашите марки. Нашите всеобхватни одити анализират възможностите за непрекъснато усъвършенстване на системите в организацията, както и критериите за ефективност необходими за да спазване изискванията на клиента.

Свържете се с нас, за да разбетере как одитите от втора страна, основани на Вашите критерии, може да оптимизира производствените операции в организацията.

Индивидуалните услуги по одитиране на база на конкретните потребности на Вашата организация защитават цялостта на Вашата марка продукти.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Свързани услуги

Other Services