Какво търсите?

Управление на азбест

Със своите национално акредитирани лаборатории за анализ и опитни, независими експерти, SGS може да Ви помогне с услуги за справяне с азбеста. Обадете се на нашия екип днес.

Излагането на азбест представлява сериозна опасност за здравето. За помощ при справянето с наличието на азбест на Вашето място ще се нуждаете от експертен съвет и техническо съдействие. Можете да се доверите на опитния ни екип за извършването на оценяване на риска от азбест, идентифициране и проверка за азбест и помощ при покриването на всички регулаторни изисквания, ако е необходимо безопасно премахване.

Нашият екип разполага с опит и експертни познания, които ще Ви помогнат да се справите с лекота. Ние използваме нашите мобилни лаборатории, за да извършваме мониторинг на азбест, за да Ви помогнем да идентифицирате наличието на азбест на Вашето място. Ние внимателно събираме проби от всеки подозрителен материал и ги изследваме с помощта на микроскопи с поляризирана светлина, за да определим наличността, вида и количеството на азбеста.

При необходимост нашите методи за идентифициране на азбест включват използването на трансмисионен или сканиращ електронен микроскоп за ясно разграничаване на азбеста от други неорганични или органични фибри. Това ни позволява също така да контролираме излагането на подобни опасни продукти, като например кристали силициев диоксид, които могат да се вдишат, и други минерални фибри, които са продукт на човешка дейност.

За да се гарантира отговарянето на всички правни норми, ние ще:

  • Идентифицираме материалите, съдържащи азбест на Вашето работно място
  • Предоставим повсеместен регистър за материалите, съдържащи азбест, на всички работници
  • Извършваме редовни оценки и проверки на идентифицираните азбестови материали
  • Поставим надпис върху идентифицираните азбестови материали
  • Въведем план за справяне с азбеста
  • Контролираме премахването на азбеста
  • Извършваме мониторинг и проверки след премахването
  • Издадем сертификат за чистота

Ние предлагаме пълна гама от услуги от проверка на мястото и събиране на проби до анализ и отчитане. Всички оценки и препоръки се извършват според съответните наредби и изисквания за обектите. Нашите лаборатории са акредитириани според съответните национални и международни стандарти за качество и са признати от упълномощените правителствени структури.

За да гарантирате безопасността на Вашето място, свържете се с нашите експерти от службите за справяне с азбеста днес.

Когато става въпрос за защитата на Вас, Вашия бизнес и Вашите хора, трябва да имате сигурност.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Други услуги