Какво търсите?

Качество на атмосферния въздух

Качеството на въздуха на работната Ви среда - атмосферния въздух - може да се отрази не само на здравето на Вашия работен персонал. Замърсената околна среда може да Ви отнеме конкурентното предимство и да хвърли сянка върху репутацията на бизнеса Ви. Замърсяването на въздуха може да разруши местните екосистеми и биологичното разнообразие, нанасяйки трайно последствие на околната среда. Замърсеният въздух може да предизвика разрушаване на строителните материали, да погуби голяма част от хубавите гори и да намали добивите от селскостопанските култури.

Ние можем да Ви помогнем да предотвратите излагане на въздействието на токсични вещества. Нашите екипи работят по цял свят, като използват най-новите способи за анализ на атмосферния въздух и за следене на емисиите. Ние използваме гама от данни – лични данни, взети от отделни служители, както и цялостни системи за работното място и за мониторинг на няколко обекта. Нашите модели за компютърна симулация ще Ви помогнат да разтълкувате данните с констатации, за да вземете решение кой е най-подходящият план за действие.

Екологичните лаборатории на SGS са акредитирани и сертифицирани по съответните стандарти за качество. Ние проследяваме всеки етап от процеса – от вземането на проби до анализа и изготвянето на доклад, – тъй като здравето и безопасността на Вашите хора е толкова важно за нас, колкото е и за Вас.

Нашите услуги за изпитване качеството на атмосферния въздух включват:

  • Мониторинг на работното място 
  • Вземане на проба на въздуха от отделно работно място 
  • Замърсяване с частици прах
  • Летливи органични съединения 
  • Влакна от азбест, изкуствени и минерални влакна, и кристали от силициев двуокис 
  • Дрожди, плесени и микробиологично замърсяване, което се пренася по въздуха
  • Измерване на миризмите
  • Мрежи за постоянно наблюдение на въздуха

За да се гарантира спазването на местните законови норми и насоки за мониторинг на качеството на атмосферния въздух, ние Ви предлагаме да работим заедно, за да разработим и внедрим програма за мониторинг. Имайте увереността, че осигурявате безопасно работно място за Вашите екипи и чиста околна среда за бъдещето – свържете се с нашия доверен екип още днес.

Качеството на Вашия атмосферен въздух може да се отрази на здравето на Вашите хора и на рентабилността Ви. За да сте сигурни, че работите в чиста и безопасна околна среда, свържете се с SGS за мониторинг на качеството на атмосферния въздух и план за оценка.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Новини и информация

Свързани услуги

Други услуги