Какво търсите?

93/42/EИО - директива за медицински устройства, CE маркировка за Европа

Производителите на устройства от клас I (стерилни/измервателни), IIa, IIb и III трябва да получат сертификация по директивата за CE маркировка, 93/42/EИО, от нотифициран орган, преди да използват CE маркировката и да пуснат продуктите си на пазара.

За да позволи на Вашата организация да постигне сертификация за CE маркировката, SGS действа в качеството си на нотифициран орган 0120 съгласно директива 93/42/EИО за всички устройства, включително за комбинациите от лекарство и устройство, и съгласно свързаните директиви 2003/32/EО (животинска тъкан), 2005/50/EО (общи импланти на ставите) и2007/47/EC (изменения). Успешният одит, извършен от SGS, ще осигури съответствие на продуктите Ви и сертификация по 93/42/EИО.

Глобалната ни мрежа от локални офиси Ви гарантира, че където и да са разположени Вашата фирма или производство, сертификацията по 93/42/EИО може да бъде извършена ефективно и ефикасно.

Опциите за сертификация по тази директива включват приложение II, V и VI и съдържат одити на центровете и оценка на техническата документация. Нашити одити на центровете обикновено оценяват съответствието както с ISO 13485:2003, така и с директива 93/42/EИО.

Акредитацията ни от Националния акредитационен орган на Великобритания (UKAS) и близките ни връзки с Европейската комисия и компетентните органи ни превръщат в естествен партньор, който отговаря на Вашите изисквания за CE сертификация. Партньорството със SGS Ви дава достъп до експертни познания, глобална мрежа от одитори и възможността да комбинирате CE маркировката с широката ни гама от други регулаторни сертификации в един общ одит.

Поставете CE маркировка и продавайте медицинските си устройства в Европа чрез сертификация по 93/42/EИО, извършена от SGS, Великобритания.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България

Свързани услуги

Other Services