Какво търсите?

Качество

Качеството лежи в основата на успешния бизнес. То укрепва силната търговска марка на пазара, насърчава лоялността на клиентите и гарантира рентабилността на бизнеса.

Непрекъснатото подобрение е изключително важно, за да се запази качеството на бизнес процесите и практиките.

Our Services

"Облекла без угризения"

Bluesign - стандарт за текстил и химикали

CE-маркировка

GLOBALG.A.P.

Woman Looking out of Window of Car

IATF 16949:2016 – Система за управление на качеството в автомобилната сфера

ISCC сертифициране

ISO 14001:2015 Системи за управление на околната среда

ISO 14064 - Проследяване и верификация парникови газове

ISO 14067 - Въглероден отпечатък

ISO 22301 -Сертификация - Управление на непрекъснатостта на бизнеса

ISO 26000 - обучение за усвояване - социална отговорност

ISO 26000 - Оценка на ефективността - Социална отговорност

ISO 31000 - Управление на риска

Construction Worker Wearing Safety Harness

ISO 45001: Системи за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР)

ISO 50001 - системи за управление на енергия - обучение за информираност

ISO 9001:2015 – Системи за управление на качеството – Въвеждащ курс

ISO 9001:2015 – системи за управление на качеството – обучение за вътрешен одитор

ISO 9001:2015 – системи за управление на качеството – основно обучение

ISO 9001:2015 – Системи за управление на качеството– Обучения за одитор/Водещ одитор

ISO10002 - Управление на качеството - Сертификация на удовлетворение на потребителите

OHSAS 18001 - обучение за водещи одитори - системи за управление на здравето и безопасността при работа

OHSAS 18001 - системи за управление на здравето и безопасността при работа

Qualicert - Сертификация за качество на услугата

SA 8000 - Сертификация - Социална отговорност

ServiCert - Сертификация за услуга

TAPA FSR - изисквания за сигурност на товарите

Верификация от RJC

Верификация по Задължението за възобновяеми транспортни горива (RTFO)

Входни и фермерски одити

Въглероден отпечатък по PAS 2050

Глобален стандарт за опаковки и опаковъчни материали на BRC

Енергиен Одит

Защита на търговска марка и гарантиране на целостта на веригата на доставка

Контрол по време на експлоатация

Обучение за водещи одитори на социални системи

Обучение по информираност за Lean

Одит по ETI (ИТЕ)

Одит по специфични критерии на клиента

Одити за социална отговорност

Одити на процесите по VDA 6.3

Одити по IETP

Одити по SMETA

Одити по WRAP

Одити по изискванията за безопасност на ASEAN (2003)

Одити по изискванията за безопасност на COLIPA ((1995 г.)

Одити по сигурността

Персонализирани решения за одит

Подбор на търговци

Потвърждаване на достоверността на доклад за устойчивост (SRA)

Проверки, основани на оценка на риска

Програма за оценка на устойчивостта на земеделските стопанства на SAI

Продавайте продуктите си в цял свят чрез одити за ДПП в козметиката

Решения за одит на ДПП във фармацията

Сертификат за липса на ГМО

Сертификация Bonsucro

Сертификация за добра производствена практика (ДПП)

Сертификация за добри дистрибуторски практики (ДДП) за фармацевтичния отрасъл

Сертификация на Играчките в Бразилия

Сертификация на практики по отговорно рециклиране (R2)

Сертификация по BS 8555 - внедряване на системи за управление на околната среда

Сертификация по Кръгла маса за устойчиво палмово масло (RSPO)

Сертификация по схемата Round Table on Responsible Soy (RTRS)

Сертифициране по Excipact

Engineer Examining Machine Part on a Production Line

Сертифициране по ISO 9001 – системи за управление на качеството

Сертифициране по глобалния стандарт за потребителски продукти на Британския консорциум на търговците на дребно (BRC)

Сертифициране съгласно изискванията на ISTA (Международна асоциация за безопасно транспортиране)

Социални одити

Съюз на доставчици на комплексно обслужване към ASEAN (SAFSA)

Управление на СПГО

Услуги по екологичен одит

Услуги, свързани с развитието по отношение на качеството на доставчиците

Търсите нещо конкретно?

Ние в SGS сме запознати с управлението на качеството - от планирането, контрола и осигуряването до повишаването на качеството. Ние вярваме, че управлението на качеството не се отнася само до качеството на даден продукт или услуга - то е насочено към постигане, поддържане и повишаване на качеството. Системите за управление на качеството са важни за всички компании независимо от техния размер или сложност.

Ние предлагаме одит, сертифициране и обучение по системи за управление, като ISO 9001 и целево обучение по прилагане на техники за стегнато производство, за да подобрите операциите и да оптимизирате потока на продуктите и услугите в целите потоци на създаване на ценности.

Новини и информация

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България