Какво търсите?

Дейности в сферата на услугите

Ако сте част от туристическата индустрия, знаете колко важна е безопасността за Вашия бизнес.

Акцентирането върху безопасността и свеждането до минимум на рисковете от замърсяване са част от ежедневните Ви занимания, и трябва да сте напълно сигурни, че управлявате бизнеса си по възможно най-безопасния начин, за да се избегне излагането на опасност.

Our Services

OHSAS 18001 - обучение по приложение - системи за управление на здравето и безопасността при работа

Construction Worker Wearing Safety Harness

ISO 45001: Системи за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР)

OHSAS 18001 - обучение за водещи одитори - системи за управление на здравето и безопасността при работа

OHSAS 18001 - обучение за преквалифициране на одитори - системи за управление на здравето и безопасността при работа

OHSAS 18001 - системи за управление на здравето и безопасността при работа

OHSAS 18001 - системи за управление на здравето и безопасността при работа - обучение за вътрешен одит

Аналитични услуги

Дейности в сферата на услугите

Добри практики по околната среда

Добри практики спа-центрове

Екологично строителство

Енергиен Одит

Идентифициране на азбест

Измерване и мониторинг на миризми

Измерване на падане на прах

Изследвания безопасност

Изследвания на замърсени почви

Инженеринг по настилките

Качество въздух затворени помещения

Качество на атмосферния въздух

Качество на околната среда в затворени помещения

Мониторинг газ почва

мониторинг на вибрации

Мониторинг на електромагнитни полета

Мониторинг на шум

Обучение в областта на хигиената на хранителните продукти

Обучение по енергиен мениджмънт

Откриване на живак, анализ и видообразуване

Програма за обслужване в хотелиерството

Семплиране на почва и утаечни слоеве

Схема за мониторирано одобрение на хигиена

Таен клиент

Тестване на алергени в хранителните продукти

Тестове за динамична пенетрация

тестове натоварване плоскости

Тестове по конусно проникване (ТКП)

Тестове тип ПАНДА

Трудова и промишлена хигиена

Управление на ЗБУТ

Услуги по безопасност

Услуги по пречистване на води

Търсите нещо конкретно?

Ние от SGS предлагаме широка гама от дейности в сферата на услугите, които включват мониторинг и изпитания на всички аспекти на дейностите в индустрията на услугите. От хотели, ресторанти и кетъринг услуги до магазини за хранителни стоки, минимаркети, училища и болници – ние работим с Вас, за да помогнем на персонала Ви при спазването на стандартите за безопасност на храните и хигиена. Ние предлагаме услуги за прегледи и проверки, изпитания и оценки, а също и обучение, за да разполага Вашият персонал с всичко необходимо за поддържане на стандартите за хигиена и да е запознат с процедурите в малко вероятните случаи на замърсяване.

Нашите екипи от специалисти по дейности в сферата на услугите имат опит за всякакъв сценарий и разбират важността на спазването на нормативните стандарти и строгото следване на международните директиви. Ние извършваме дейностите си в сферата на услугите и разполагаме с условия за лабораторни изпитания по цял свят, с което Ви осигуряваме бързо и ефективно обслужване.

Новини и информация

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България