Какво търсите?

Управление на ЗБУТ

Въпросите по ЗБУТ са от съществено значение за всички браншове, във всички сектори и отрасли.

За да търгувате и бъде част от глобалните вериги на доставка е от съществено значение да гарантирате, че Вашето управление на ЗБУТ се основава на внимателно изследване, и отговаря на регулаторните стандарти и най-добрата световна практика, включително OHSAS 18001 и сертифициране по ISO 14001.

Нашите услуги

OHSAS 18001 - обучение по приложение - системи за управление на здравето и безопасността при работа

Construction Worker Wearing Safety Harness

ISO 45001: Системи за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР)

OHSAS 18001 - обучение за водещи одитори - системи за управление на здравето и безопасността при работа

OHSAS 18001 - обучение за преквалифициране на одитори - системи за управление на здравето и безопасността при работа

OHSAS 18001 - системи за управление на здравето и безопасността при работа

OHSAS 18001 - системи за управление на здравето и безопасността при работа - обучение за вътрешен одит

Добри практики по околната среда

Добри практики спа-центрове

Идентифициране на азбест

Измерване и мониторинг на миризми

Измерване на падане на прах

Изследвания безопасност

Качество въздух затворени помещения

Качество на атмосферния въздух

Мониторинг газ почва

мониторинг на вибрации

Мониторинг на електромагнитни полета

Мониторинг на шум

Обучение в областта на хигиената на хранителните продукти

Откриване на живак, анализ и видообразуване

Програма за обслужване в хотелиерството

Схема за мониторирано одобрение на хигиена

Таен клиент

Тестване на алергени в хранителните продукти

Трудова и промишлена хигиена

Управление на ЗБУТ

Услуги по безопасност

Търсите нещо конкретно?

Нашата мрежа от опитни одитори ще извърши одит и сертифициране на вашите системи за управление на ЗБУТ и ще гарантират обучение, което ще даде възможност на вашите служители да поддържат най-новите практики в управлението на качеството и да подкрепят инициативи, свързани със здравето, безопасността и околната среда.

В SGS, ние разполагаме глобална мрежа от специалисти, които ще ви осигурят ясна, безпристрастна оценка на риска на вашите технологични процеси и организация, давайки възможност на вас и персонала ви непрекъснато да поддържате и усъвършенствате вашето управление на ЗБУТ. Ние предлагаме решения в различни дисциплини, обхващащи наука и техника, успоредно със социална и икономическа политика от професионалните ни центрове по цял свят.

Новини и информация

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България