Какво търсите?

Опасни вещества

При употребата на опасни вещества трябва да спазвате строги регулации за безопасност и в етапа на ползване, и в този на унищожаване.

Всяко вещество, което може да се счете за опасно за хората или околната среда е предмет на свой уникален кодекс на регулиране. В SGS имаме опит и експертиза в широк кръг от отрасли и сектори, което ни дава възможност да ви предоставяме пълно консултиране относно системите ви за управление на опасни вещества.

Търсите нещо конкретно?

Ние можем да ви помогнем да управлявате опасните си вещества цялостно и по безопасен начин, използвайки Директива за ОЕЕО (Отпадъци от електрическо и електронно оборудване), IECEE (системата на IEC за тестване за съответствие и сертификация на електротехническо оборудване и компоненти) и IECQ HSPM (Управление на процедурите за опасни вещества). Изискванията по RoHS (Директива за рестрикциите при опасните вещества) и други национални и глобални стандарти трябва да бъдат прилагани стриктно, за да могат организациите да участват в глобалните вериги на доставка. Ние предлагаме услуги по изпитване, верификация, инспекция и сертификация, за да ви помогнем да гарантирате, че системите ви за управление на опасни вещества напълно отговарят на изискванията.

Нашите специализирани екипи по безопасност са базирани в целия свят и имат опит във всеки бранш и сектор, за да Ви предоставят услуга, на която можете да се доверите и да сте сигурни, че управлението на опасни вещества отговаря на всички изискуеми директиви и регулации.

Новини и информация

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България