Какво търсите?

Системи за управление на околната среда

Решенията от SGS за подобряване на системите за управление на околната среда Ви помагат да постигнете съответствие с нормативните актове относно околната среда.

Надеждното управление на околната среда означава, че Вие сте внедрили напълно съвместими и непрекъснато усъвършенствани системи за управление на околната среда, които съответстват на най-добрите еталони в своя клас. Това ви помага и да спазвате напълно съответните нормативни актове за околната среда. Добре управляваните и интегрирани системи за управление на околната среда Ви помагат да използвате по-добре енергията и ресурсите, като намаляват работните Ви разходи и осигуряват непрекъснато подобряване на услугите. Вашият ангажимент към околната среда може също така да открие пред Вас нови бизнес възможности, свързани с клиенти, загрижени за околната среда.

Търсите нещо конкретно?

Глобалните ни мрежи Ви осигуряват достъп до експерти със задълбочени познания по околната среда. Ние предлагаме услуги за одит, обучение, сертификация, проверка и помощ при вземане на решения, свързани със системите за управление на околната среда. Нашите решения ще Ви помогнат да си гарантирате, че системите Ви да управление на околната среда отговарят на съществуващите нормативни разпоредби, стандарти за най-добри практики и потребностите на Вашите потребители.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България