Какво търсите?

Енергийни услуги

Един от днешните приоритети в бизнеса, индустрията и правителствените организации, е ограничаването на въздействието от глобалното затопляне.

Енергията е една от основните области, където организациите могат да помогнат чрез по-ефективното й управление и разработката на алтернативни енергийни източниици.

Our Services

ISO 14001:2015 Системи за управление на околната среда

ISO 14064 - Проследяване и верификация парникови газове

ISO 14067 - Въглероден отпечатък

ISO 22301 -Сертификация - Управление на непрекъснатостта на бизнеса

ISO 26000 - Оценка на ефективността - Социална отговорност

ISO 26000 - Ръководство за социална отговорност (атестация и обучение)

Construction Worker Wearing Safety Harness

ISO 45001: Системи за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР)

ISO 50001 - системи за управление на енергия - обучение за информираност

OHSAS 18001 - системи за управление на здравето и безопасността при работа

Qualicert - Сертификация за качество на услугата

SA 8000 - Сертификация - Социална отговорност

Аналитични услуги

Балиране на опасни отпадъчни продукти

Биогенни CO2 емисии

Верификация по Задължението за възобновяеми транспортни горива (RTFO)

Въглероден отпечатък

Въглероден отпечатък по PAS 2050

Дейности в сферата на услугите

Добри практики по околната среда

Добри практики спа-центрове

Доброволни инициативи и други програми

Европейска схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове (EСТЕ)

Екваториални принципи - независима проверка

Екологичен прединвестиционнен одит

Екологично строителство

Енергиен Одит

ЕСТЕ верификация за авиационния сектор

Изпитване на лопатките на ветрени турбини

Изследвания безопасност

Изследвания за управление на депата

Изследвания на замърсени почви

Изследвания пречистване на отпадни води

Инженеринг по настилките

Качество на околната среда в затворени помещения

Лабораторни анализи

Мениджмънт разкопки

Най-добри практики в аквакултурата

Обучение

Обучение по енергиен мениджмънт

Одити за социална отговорност

Одити по SMETA

Оценка на влиянието върху околната и социална среда

Персонализирани решения за одит

Програма за намаляване на въглеродните емисии в Обединеното кралство (UK CRC)

Семплиране на почва и утаечни слоеве

Сертификация Bonsucro

Сертификация от Съвета за управление на риболоваl (MSC)

Сертификация по BS 8555 - внедряване на системи за управление на околната среда

Сертификация по Кръгла маса за устойчиво палмово масло (RSPO)

Сертификация по схемата Round Table on Responsible Soy (RTRS)

Сертифициране на биомаса

Тестване за радиоактивност на хранителните продукти

Тестове за динамична пенетрация

тестове натоварване плоскости

Тестове по конусно проникване (ТКП)

Тестове тип ПАНДА

Управление на екологични данни

Управление на отпадъци

Услуги по пречистване на води

Услуги при аварийни ситуации

Търсите нещо конкретно?

SGS има световен опит в енергийния сектор и осигурява широка гама от услуги в подкрепа на енергийната ефектиност и научните открития. Глобалното ни присъствие и познания за местното законодателство ви осигуряват спокойствие и увереност, че минимизирате своето въздействие и подобрявате консумацията си на енергия.

Новини и информация

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България