Какво търсите?

Услуги при аварийни ситуации

При криза вие се нуждаете от бърза помощ. Услугите при аварийни ситуации на SGS са на ваше разположение винаги, когато се нуждаете от тях, с комуникация за спешни случаи, управление на кризи и физическа помощ от нашите специалисти по управление на аварийни ситуации.

Нашите екипи за услуги при аварийни ситуации имат опит във всички отрасли и сектори и услугите ни включват:

Търсите нещо конкретно?

  • 24/7/365 услуги при аварийни ситуации
  • Независима инспекция и отчет
  • MSDS управление и REACH
  • Техническа помощ при изтегляне на продукти
  • Съвети за безопасност на опасни товари
  • Преглед на аварийни планове и процедури
  • Лабораторни и симулирани упражнения за действия при аварии
  • Управление на отпадъци
  • Международна логистична подкрепа при химически аварии

Нашите екипи за услуги при аварийни ситуации са разположени във всички точки на света, което ни позволява да комуникираме на вашия език. Можете да се свържете с екипите за услуги при аварийни ситуации на SGS чрез специалните национални телефонни номера за аварии, както и чрез единния глобален телефонен номер на SGS, който насочва повикванията незабавно към местни екипи на SGS. Свържете се с нас за да научите повече за нашите услуги при аварийни ситуации.

Новини и информация

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България