Какво търсите?

Транспортиране

Гарантирайте безопасност и надеждност и отговорете на строгите регулаторни изисквания, стандарти и закони. Нашата широка гама от специализирани транспортни услуги ви помага да изпълнявате дейностите си по по-безопасен и ефективен начин.

Транспортни услуги от SGS – широка гама от услуги, които помагат на компаниите от транспортния отрасъл да гарантират безопасност, качество, надеждност и съответствие с регулаторните изисквания.

Търсите нещо конкретно?

Независимо дали работят в областта на сухопътния, морския или въздушния транспорт, компаниите от транспортния отрасъл са обект на широк кръг от строги изисквания, стандарти и закони. Независимо дали сте автомобилна компания, доставчик на железопътни или морски транспортни услуги, или участвате в производството на компоненти, или пък сте част от транспортната верига на доставка, вие трябва постоянно да поддържате най-високите нива на безопасност и надеждност.

Предлагаме ви широка гама от специализирани транспортни услуги, които ще ви помогнат да изпълнявате дейностите си по безопасен и ефективен начин. Създаваме доверие по отношение на предоставянето на услугите и ви помагаме да разпознавате и управлявате рисковете, свързани с комплексните стойностни вериги.

Ние можем да ви помогнем:

  • Да гарантирате безопасност и надеждност
  • Да управлявате своята верига на доставка
  • Да спазвате всички стандарти и регулаторни изисквания
  • Да подобрите качеството, ефективността и безопасността
  • Да намалите въздействието върху околната среда
  • Получете надеждни услуги, свързани с проверка, сертифициране, тестване, верификация, одит и обучение – съобразени със специфичните нужди на транспортния отрасъл

Като водещ световен доставчик на услуги за транспортния отрасъл ние предоставяме ненадминат опит в подкрепа на правителства, производители, търговци, финансови институции и застрахователни компании по целия свят. С глобална мрежа от офиси, лаборатории и центрове за изпитване на автомобили по целия свят, ние ви предлагаме наистина уникално, независимо и глобално обслужване – където и да се намирате.

Нашата широка гама от услуги:

  • Гарантира ефективността и безопасността на вашите доставки по море и на логистичната верига
  • Подкрепя железопътните операции по цялата верига на доставка
  • Управлява вашата верига доставчици за автомобили, като осигурява безопасни и надеждни автомобили, подобрено качеството, ефективност и безопасност, както и намалено въздействие върху околната среда.

Свържете се с нас още днес, за да обсъдим вашите транспортни изисквания.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България