Какво търсите?

Търговия

Нашата глобална мрежа от специалисти разглежда всички аспекти на търговската дейност, за да оцени съпътстващите рискове, като предложи безпристрастни, обективни консултации и съдействие.

Търговски услуги от SGS: защото търговията се гради на доверие.

Търсите нещо конкретно?

В исторически план, SGS обслужва търговци още от своето създаване. Доверието е ключовият компонент, който създава и у двете страни усещането, че са изпълнили своята част от дадена търговска сделка.  Доверие, че продуктът е такъв, какъвто би трябвало (било то продукти, промишлени и потребителски стоки, а също и финансови книжа, облигации, заеми и т.н.).

SGS е неутралният и независим доставчик на цялата информация, която помага за изграждане на доверие между търговските партньори. Ние удостоверяваме, че стоките са в съответствие например със законите, разпоредбите, правилата, стандартите, вносно-износните изисквания, правилниците за безопасност, химическия състав, трайността и въздействието върху околната среда.

Ние инспектираме, изпитваме и верифицираме, че стоките, закупени от единия край на света в другия, са с определеното качество и в определеното количество. Ние осъществяваме независимия контрол и удостоверяване, което позволява на банките и финансовия свят да предоставят заеми и акредитиви на търгуващите, като оценяваме и потвърждаваме, че разменяните стоки са наистина тези, които страните очакват и са в определеното количество.

Ние оказваме също и съдействие на страни, които разширяват институционалната си инфраструктура, като се занимаваме с контрол върху вноса и износа, инспекции за съответствие в отправната и крайната точка, предоставяйки също и оценителски услуги, помагащи на страните да поддържат плавен търговски поток навътре и извън своите граници, както и солидна и независима информация за вносно-износни данъчни нужди.  Правейки това, ние гарантираме, че световните търговски потоци продължават да функционират възможно най-ефективно и коректно.

SGS е водеща световна компания за обучаване, изпитване, инспекция, сертификация и верификация, с богат опит, експертни умения и глобално покритие. Независимо какъв е Вашият конкретен интерес в търговията, свържете се с нас днес, за да откриете по какъв начин нашата богата гама от услуги би могла да Ви бъде полезна.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България