Какво търсите?

Оценка за съответствие на продукт (PCA)

Оценката за съответствие на продукта (PCA) на SGS е решение, с което се гарантира, че конкретни продукти отговарят на изискванията на техническите разпоредби и стандарти на регулаторния орган в страната-вносител.

Решението се състои в проверка за съответствие на продуктите с изискванията на приложимите стандарти и технически разпоредби след извършен преглед от специалист по продукти на SGS на отчетите от извършените проверки като лабораторни изследвания, физическа инспекция и одити на предприятия. Съответствието на продуктите се доказва чрез издаване на Сертификат за съответствие (CoC), който е задължителен документ при митническото оформяне.

Ние предлагаме PCA услуги и подпомагаме производителите и доставчиците да постигнат съответствие на своите износни продукти с изискванията на приложимите стандарти и технически разпоредби в много страни.

Оценката за съответствие на продукта на SGS не позволява вноса на опасни, нискокачествени или фалшифицирани стоки. Той подпомага държавните органи в прилагането на задължителните разпоредби, имащи за цел защита на здравето и безопасността на потребителите и околната среда.

Оценката за съответствие на продукта улеснява търговията и защитава интересите на търговците. Вносителите се възползват от по-бърз процес на митническо оформяне, тъй като дейностите по проверката приключват преди спедицията, а износителите не рискуват стоката им да бъде отхвърлена в страната на местоназначение поради неспазване на изискванията.

Свържете се с нас, за да научите повече за Оценката за съответствие на продукта на SGS.

Нашите услуги

Търсите нещо конкретно?

Новини и информация

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България