Какво търсите?

Услуги по борба срещу незаконната търговия

Услуги по борба срещу незаконната търговия от SGS – разработване и прилагане на ефективен подход за борба срещу незаконната търговия.

Борбата срещу незаконната търговия е важна, за да се гарантира, че политиката за улесняване на търговията е ефективна, митниците имат положителна репутация, а потребителите са защитени от заплахи за тяхното здраве и безопасност. Ние предлагаме инструменти и подкрепа, за да ви помогнем да създадете, приложите и подобрите ефективен подход за борба срещу незаконната търговия.

Защо да изберете услугите за борба срещу незаконната търговия от SGS?

Ние предлагаме гъвкав подход за създаване на местна стратегия за борба срещу незаконната търговия, който отговаря на най-високите международни стандарти. Ще ви помогнем да създадете най-добрия отдел за борба срещу незаконната търговия с най-новите техники и инструменти и ще предоставяме на вашите контролни органи постоянна подкрепа.

Нашите услуги включват:

 • Диагностика: основаваща се на уникален еталон от 250 важни точки, избрани от основни кодекси и международни стандарти.
 • Обучение: за да се гарантира, че представителите разполагат с умения за идентифициране на незаконни сделки и измами.
 • Оперативна подкрепа: подкрепа за местните екипи във всички целеви части на територията, в това число пристанища, летища, сухопътни граници и пощенски центрове за сортиране.
 • Анализ на риска – насочване и дистанционна проверка: нашият екип от експерти по профилиране преглежда дистанционно транспортните документи, като използва точни критерии за анализ на риска, за да идентифицира подозрителните морски и въздушни доставки.
 • Сертифициране за експерти: за лица, които ръководят местните операции или са вътрешни преподаватели за техните екипи.
 • Сертифициране за отдели: за да се гарантира, че във вашите дейности се използват най-актуалните най-добри практики.

Правителствата, които използват нашите услуги за борба срещу незаконната търговия, ще извлекат полза от:

 • Ускорения процес на митническо оформяне.
 • По-малко, но по-ефективен контрол, който ще направи търговията по-привлекателна за икономическите субекти.
 • Повишените приходи от данъци върху доходите.
 • Подобрената защита на здравето и безопасността на населението.

Ненадминат опит в борбата срещу незаконната търговия.

Ние сме акредитирани като експерти в борбата срещу незаконната търговия от Световната митническа организация и се считаме за експерти по права върху интелектуалната собственост (ПИС) от Министерството на правосъдието на САЩ, Европейската комисия, Световната търговска организация и Световната здравна организация.

Свържете се с нас, за да научите повече.

Нашите услуги

Търсите нещо конкретно?

Новини и информация

Свържете се с нас.

 • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България