Какво търсите?

Решения за електронно правителство

Държавите по света стартират амбициозни правителствени програми и ползите от тях са добре известни, като възможност за обмен на информация на заинтересованите страни и електронен публичен достъп до услуги в областта на данъците, управлението на земята, бизнес регистрацията, електронното здравеопазване, електронните поръчки и електронното заплащане. Запознаване на заинтересованите страни с тези програми е сложно предизвикателство, което изисква опит, познаване на местните условия и технологична подготовка. 

В SGS ние работим с технологични компании, които специализират в сферата на държавната администрация и които разбират сложността на обединяването по електронен път на различните държавни институции. Ние ще финансираме, доставяме и задействаме правителствени решения, съобразени конкретно с вашата среда и отговарящи на нуждите ви за взаимодействие от типа бизнес-бизнес (B2B), потребители-бизнес (C2B) и граждани-граждани(C2C), както и ще удовлетворим други обществени нужди

Нашите услуги

Търсите нещо конкретно?

Новини и информация

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България