Какво търсите?

Нефтена И Газова Промишленост

Нашата стабилна технология, основан на познанията подход и ангажираност с качеството и безопасността ни позволяват да предоставяме иновативни решения за всеки дял на нефтения и газовия отрасъл.

Услуги за нефтената и газова промишленост: Позволете на SGS да зареди с гориво Вашия успех.

Търсите нещо конкретно?

Независимо дали се занимавате с проучване, добив, рафиниране, превоз или маркетинг на нефт, природен газ, нефтоносни пясъци или други въглеводороди, SGS предлага широка гама от услуги за подпомагане и оптимизиране на Вашия бизнес. В светлината на неотдавнашната нестабилност и рекордни цени на тези  ресурси, от жизненоважно значение е да извличате максимума от всяка част  от веригата на производство и добавена стойност, и да оптимизирате  ефективността на собствените си процеси.

В подкрепа на проучването на добива, ние предлагаме голямо разнообразие от услуги, които могат да се използват самостоятелно или като пакети, за да се подобрят Вашите съществуващи процеси. В приложната минералогия, Вие можете да ни поверите извършването на съвременни услуги за качество на резервоари, минералогия на шистов газ и анализ с рентгенова дифракция (XRD).

Тъй като Вашите сондажни ядки са много ценни, от съществено значение е да се гарантира, че цялото оборудване, което отчита, измерва или разпределя извлечените въглеводороди, е в оптимално работно състояние и предоставя точна информация. Ние можем да Ви помогнем с услуги по каротаж и калибриране, измерване на емисии и консултации, за да се гарантира най-високо ниво на точност на измерването.

Освен това, в подкрепа на дейностите по добива, ние предлагаме анализ на резервоари и производствени течности, управление и дистрибуция на проби, и услуги по неконвенционални източници, като например анализ на метан от въглищни пластове, и услуги по изпитване на сондажи.

За сектора на производство и разпространение, ние предлагаме поддръжка при дистрибуция и търговия на дребно, включително услуги по калибриране, одити на съоръжение, откриване на течове и поддръжка. Тъй като областта на логистиката на нефт и газ може да бъде толкова сложна, ние разполагаме с голям световен екип от специалисти, които да помогнат да доставите Вашите продукти до мястото, на което трябва да бъдат, безопасно, сигурно и в съответствие с националните и международни стандарти.

Ние помагаме при проектирането и извършването на смесване, употребата на добавки и други процеси на оптимизация на суша, в крайбрежната зона и при транзит.  В момент, в който осигуряването на кредитни линии е силно затруднено, Вие можете да бъдете сигурни, че нашите служби по търговска инспекция предоставят услуги по измерване и анализ на световно ниво.

SGS е водеща световна компания за изпитване, инспекция, сертификация и верификация с несравним опит, широки експертни умения и глобален обхват. Независимо коя е специфичната област на Вашата дейност, свържете се с нас днес, за да разберете как нашата гама от услуги в областта на нефта, природния газ и нефтоносните пясъци могат да Ви осигуря конкурентно предимство.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България