Какво търсите?

Оценка и намаляване на проектен риск

SGS разполага с доказан опит при предоставянето на ползващи се с доверие оценки на проектния риск и глобални услуги за изследователски и минни проекти.

Нашите възможности ви позволяват да смекчите техническия, екологичния, икономическия и социалния рискове, както и свързаните със здравето и безопасността рискове. Ние имаме мултидисциплинарен опит за определяне и справяне с рисковете, които биха могли да окажат негативно влияние върху вашия финансов резултат.

Когато си партнирате с SGS, вие ангажирате екип, който има репутацията на доставчик на независима поддръжка за многобройни отрасли. Нашите услуги за оценка и смекчаване на технически риск се фокусират върху основните аспекти от вашата дейност: управление на проект, комплексна проверка и мониторинг. 

Управление на проект

 • Предпроектни проучвания и изследвания за приложимост
 • Поддръжка за доставки
 • Строителен надзор
 • Сертифициране на проект

Диагностичен преглед

 • Технически диагностичен преглед
 • Спазване на регулаторните изисквания
 • Екологичен и социален диагностичен преглед
 • Икономически диагностичен преглед

Финанси

 • Преглед на разходите
 • Социална оценка и оценка на въздействието върху околната среда
 • Мониторинг на строителството
 • Оперативен мониторинг

Свържете се с SGS днес и бъдете сигурни, че оценката и смекчаването на вашия риск се ръководи от отрасловия лидер.

Търсите нещо конкретно?

Свържете се с нас.

 • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България