Какво търсите?

Минно дело

Нашите познания по минна промишленост ни поставят в челото на отрасъла. ние сме на пълно разположение с нашата международна услуга.

Услуги на SGS за минната промишленост и рудодобива: осигуряват конкурентно предимство за Вашата компания.

Търсите нещо конкретно?

В един свят на глобализация, напредък на технологиите, засилена регулация и колебливи пазари, проучвателната и минната промишленост се сблъскват с по-сложни от когато и да било предизвикателства.

За да Ви помогне да посрещнете тези предизвикателства, SGS предлага широка гама от услуги, които обхващат проучване, разработка и проектиране на технологично оборудване, производство, индустриални приложения, извеждане от експлоатация и закриване. Като Ваш стратегически партньор, ние Ви предлагаме услуги по изпитване, технологии, търговия и консултации, за да Ви помогнем за постигане на по-висок растеж и компактна ефективност, да увеличите Вашата скорост към пазара и да намалите риска. Нашите отраслови специалисти могат да помогнат да извлечете максимална полза от развитието на пазара и напредъка в технологиите, като Ви дават възможност максимизирате възможностите и да останете пред Вашите конкуренти.
 
За да посрещнем предизвикателствата на този динамичен сектор, ние непрекъснато разширяваме нашите услуги, предлагани по цялата ни глобална мрежа от отраслови специалисти и най-модерни съоръжения, които Ви осигуряват конкурентно предимство на всеки етап.

Експертни услуги от ангажиран професионалист в отрасъла

На етапа на проучване ние предлагаме широка гама от услуги, включително геохимични тестове, изчисляване на запаси и технически доклади, геометалургия, предварителна технико-икономическа проверка и разработване на схеми на технологичния процес, пилотни и екологични услуги. Нашите специалисти са на разположение, за да Ви посъветват за най-подходящите за Вашия проект технологии и да осигурят данни и схеми на технологичния процес за подпомагане на хода на Вашия проект.

За стартиращи и действащи мини, SGS предоставя цялостен пакет от услуги, включващи лаборатории на място, пречистване на води, въвеждане в експлоатация и заводска оперативна подкрепа, консултации по процесите, отстраняване на слабите места, оптимизация на оборудване и експертни системи.

По време на етапите на разработка и предпроизводство нашите технически експерти съчетават познанията по металургия с нашия опит в разработките и проектирането на технологично оборудване, за да предоставят навременни, доказани и рентабилни решения за малки проекти за разширение, модернизация, построяване и преоборудване на заводи.

Нашите услуги по инспекция и вземане на проби, подкрепят купувачите, както и продавачите на товари с голяма стойност.  Ние извършваме инспекции на товари и плавателни съдове, изпитване на оборудването за мониторинг на складовите и търговски анализ.

Наред с предоставянето на пълна гама стандартни услуги по анализ и изпитване, ние можем да осигурим най-съвременните мобилни лаборатории и дори да инсталираме и екипираме лаборатории на място, за да Ви предоставим Ваши собствени съоръжения за изпитване навсякъде по света.

Етичен партньор в минната промишленост

С нашата глобална мрежа от отраслови специалисти и най-съвременни съоръжения, SGS предоставя доверени услуги от трета страна за проучвателни фирми, миннодобивни компании, финансови организации и правителства по целия свят. Партньорството със SGS Ви осигурява независим, етичен партньор, на когото можете да се доверите, че ще осигури прозрачно и безпристрастно съдействие, за да Ви помогне да просъществувате в този предизвикателен сектор.

Свържете се с нас още днес, за да откриете по какъв начин нашата богата гама от услуги би могла да Ви бъде от помощ.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България