Какво търсите?

Здраве И Безопасност

Посредством широк обхват международни стандарти, ние гарантираме, че компаниите разполагат с ефективно действащи системи за ЗБУТ за защита на служителите, повишаваме потребителското доверие и подобряваме Вашата бизнес репутация.

Качество, здраве, безопасност и околна среда: с помощта на SGS можете да проявите грижа.

Търсите нещо конкретно?

Здравето и безопасността на труда са основна грижа за успешния бизнес – благосъстоянието и безопасността на Вашия персонал трябва да бъдат от първостепенно значение, защото, според популярното твърдение, хората са най-важният актив. Освен това, наред с непосредствената грижа за собствения Ви персонал, една система от политики за качество, здраве, безопасност при работа и околна среда, би имала и вторичен ефект – Вие можете да предпазите също и колеги, членове на семейството, възложители, клиенти, доставчици, близки общности и други членове на обществото, които са под влиянието на Вашата работна среда.

Без съмнение Вие вече сте въвели политики и процедури за здраве и безопасност. Но сигурни ли сте, че се придържате към най-добрите практики? Спазвате ли местните, националните, а дори и международните разпоредби? И ако според Вас е така, можете ли да го докажете?

В SGS, ние разполагаме с решения и отговори.  Ние можем да осигурим консултации и обучение по широк спектър въпроси на качеството, здравето, безопасността и околната среда. Като водеща световна компания за проверка, сертификация, тестване и верификация, ние сме напълно запознати с местното законодателство и международните стандарти. Стандарти като ISO 31000 и REACH. Ние можем да Ви помогнем за производствената или промишлена хигиена, Вашата работна среда по отношение на качество на въздух, запрашеност, шум и вибрации, техническо обследване и опасни вещества. Ние сме специалисти и в областта на екологичните оценки и икономическата и социална устойчивост.

Заедно ние можем да променим Вашата работна среда. Свържете се с нас сега, за да научите какво можем да направим за Вас.

Новини и информация

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България