Какво търсите?

Околна Среда

За да Ви помогне да подобрите екологичната си репутация, да управлявате риска и да повишите ефективността на Вашия бизнес, нашият международен екип от експерти предлага насоки във всяко отношение – от съответствие с екологичното законодателство до оценка на екологичното представяне.

Минимизирайте Вашето въздействие върху околната среда и спазвайте регулаторните си задължения.

Търсите нещо конкретно?

Околната среда е начело в дневния ред на правителствата, гражданското общество и отделните граждани, и е вероятно да остане там още дълго време.  Нейното значение при вземането на бизнес решения и решения за покупка, както и в законодателството, стандартите и регламентите, се увеличава постоянно.

В резултат на това, нито един бизнес не може да си позволи да приеме околната среда за даденост. Независимо кой е Вашият отрасъл или област на делова дейност, Вие трябва да минимизирате Вашето въздействие върху околната среда и да я опазвате възможно най-добре.

Като водещ световен доставчик на услуги в областта на околната среда ние предлагаме изпитване, вземане на проби, инспекции, сертификация, верификация и широка гама специализирани решения, за да Ви помогнем да минимизирате въздействието си върху околната среда.

С непрестанно разширяваща се мрежа от лаборатории в близо 140 страни по целия свят, ние сме Вашите идеални партньори. Нашият глобален опит означава, че ние предлагаме широки познания по местните, националните и международните стандарти, за да помогнем на Вашия бизнес да им отговаря и да ги надминава по възможно най-иновативен начин.

Ние можем да Ви окажем съдействие във всеки аспект на Вашите екологични отговорности, включително:

  • Въздух: ние осигуряваме широк спектър високоспециализирано вземане на проби от въздух на открито и на закрито – в полеви условия или в някоя от нашите специализирани лаборатории
  • Почви: ние предлагаме разнообразни услуги по екологично сондиране, вземане на проби от почви и наноси, и геотехнически проучвания
  • Води: ние провеждаме независимо вземане на проби и анализ на надземни, подземни, промишлени и отпадни води и много други
  • Отпадъци: ние можем да Ви помогнем да оценявате, следите, намалявате и управлявате отпадните си продукти
  • Промени в климата: от изпитването за микрозамърсители до гарантирането на съответствие с новите разпоредби за парниковите емисии, ние ви помагаме да познавате и оптимизирате вашата връзка с околната среда, и съответствието си с екологичните стандарти

Свържете се с нас сега, за да обсъдим как можем да Ви помогнем да подобрите екологичния си отпечатък.

Новини и информация

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България