Какво търсите?

Енергийни източници

Глобалната нужда от енергия бързо се засилва поради индустриализацията на новите икономики, нарастващото богатство в новите пазари, глобализацията, притесненията за сигурността на енергетиката и повишен интерес към екологичните горива.

За да посрещнат тези нужди, доставчиците на електроенергия се нуждаят от по-добър достъп до алтернативни енергийни източници, включително биогорива, уран, метан във въглищни пластове и нефтени пясъци.

Докато тези нови енергийни източници представляват нови възможности за развитие в енергийния сектор чрез нови и иновативни технологии, съществуват няколко оперативни предизвикателства. SGS е лидер в разработването на аналитични, процесни и търговски технологии за биогорива, добив на уран, метан във въглищни пластови и нефтени пясъци. SGS осигурява технически познания и опит за безопасно, ефикасно и рентабилно предоставяне на тези енергийни източници на вашите клиенти.

SGS има задълбочен опит в целия свят в предоставянето на цялостни услуги на клиенти, занимаващи се с проучването, разработването, производството и търговията с конвенционални и нови енергийни суровини. Ние предлагаме надеждно, независимо съдействие на всяка стъпка от енергийната стойностна верига за:

  • Изследователски услуги
  • Проектиране на процес и разработване на технологична схема
  • Изисквания за безопасност и лицензиране SGS разполага с доказан опит в здравословните и безопасни условия на труд, както и в екологичните практики и протоколи, включително радиоактивни материали.
  • Помощни търговски услуги

В партньорство с SGS, вие ще се ползвате от световно признатите ни способности в енергийния сектор.

Нашите услуги

Безразрушителен контрол

Верификация

Вятър

Дейности по производство и съхранение (ДПС)

Земеделие И Храни

Консултантски услуги и оптимизация

Контрол на вредители и опушване

Лабораторни услуги

Одити и сертификация

Слънчева

Смесване на горива и обработка на товари

Течни горива

Топливни газове

Управление и дистрибуция на проби

Услуги във фазата на пускане в експлоатация

Услуги за инспекции на оборудване

Услуги за калибриране

Услуги за одитиране и мониторинг

Услуги за производствената фаза

Услуги за складови депозити

Услуги за товари и плавателни съдове

Услуги за фазата на експлоатация

Услуги за фазата на проектиране

Услуги за фазата на проектно основание и оценка на обекта

Услуги за фазата на Специфичен за обекта дизайн на ветрената турбина и фундамент

Услуги за фазата на транспортните и монтажни работи

Услуги по вземане и анализ на проби

Услуги по време на концептуалната фаза

Услуги по инспекция

Търсите нещо конкретно?

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България