Какво търсите?

Потребителски Стоки И Търговия На Дребно

От текстила до домакинските уреди, мебели, храни и електроника, нашата пълна гама от услуги допринася за качеството, съответствието и безопасността на потребителските стоки по целите глобални вериги на доставка.

Потребителски стоки и търговия на дребно: ние можем да Ви помогнем да гарантирате, че веригата на доставка, както и продуктите, които купувате и продавате, отговарят на стандартите.

Търсите нещо конкретно?

Очакванията за качество и обхватът на изискванията за безопасност, на които трябва да отговаряте, стават все по-сложни с всеки ден. За да Ви помогнем да отговорите на тези изисквания, нашите специалисти по потребителски стоки и търговия на дребно предлагат пълна гама от услуги за производители, вносители, износители и търговци на дребно на потребителски стоки. Нашите услуги включват лабораторни тестове, проверка на продукти и консултации, оценка на производството и техническа помощ.

Ние Ви помагаме да намалите риска, да подобрите ефективността и да гарантирате съответствие с договорни или регулаторни изисквания по Вашата верига на доставка. Ние Ви предоставяме широко и детайлно познаване на потребителските стоки и търговията на дребно, за да Ви помогнем да изградите по-здрав и устойчив бизнес с потенциал да расте и да изпреварва Вашите конкуренти.

Нашите услуги са на разположение в световен мащаб за потребителски продукти като храна, козметика и продукти за лична хигиена, текстил, обувки, играчки, хардуер, домакински продукти, битова химия, както и електрически и електронни стоки.

Наред с покриването на законовите изисквания и отрасловите стандарти, ние можем да Ви помогнем да отговорите на редица предизвикателства, включително:

  • Увеличаване на неетичното производство с опитите за намаляване на разходите по веригата на доставка
  • Повишаване на вниманието на потребителите към качеството и безопасността
  • Екологични предизвикателства, произхождащи от увеличеното производство на нови потребителски стоки, като нарастване на потреблението на енергия, емисиите на парникови газове и отпадъците от потребителски стоки.

С добрата си репутация за върхови постижения в областта на инспекциите, изпитването, сертификацията и верификацията, ние можем също да Ви предложим консултантски и кръстосани бизнес услуги, за подобряване на устойчивостта на Вашата организация и верига за доставка.

Нашите услуги в областта на потребителските стоки и търговията на дребно включват:

  • Изпитване и сертификация: Ние провеждаме пълна гама изпитване на продуктите от изпитване на материалите, като тестове за безопасност и функционалност, до сертификация. Нашата цел е да се гарантира, че Вашите продукти осигуряват заявената от Вас защита на потребителите и покриването на техните очаквания
  • Инспекция: Ние предлагаме проверки на стоките преди, по време на и след тяхното производството, както и проверки в магазините за продажба на дребно, за да верифицираме качеството на суровините и продуктите, маркирането и опаковането, както и представянето на продукта
  • Техническа помощ:  Ние Ви съдействаме с проекти, включващи социално отговорни решения, заводска оценка на качеството и оценка за безопасност и здравословност на храните.  Освен това, ние действаме като служба за регулаторни консултации, осигурявайки обучение и подкрепа на собствена марка

Потребителските стоки наистина са част от ежедневието на всеки. Потребителят очаква да купува стоки, които са здравословни и безопасни.  Нашите персонализирани услуги по изпитване, инспекция, одитиране, сертификация и консултации, предоставяни чрез нашите местни акредитирани лаборатории и сертификационни звена, гарантират че сте наясно с приложимите за Вашите продукти стандарти и отговаряте на задължителните изисквания.  И нещо още по-важно – ние можем да Ви помогнем да получите конкурентно предимство и да разработвате продукти, процеси и вериги на доставка на потребителски стоки, които наистина са толкова добри, колкото твърдите. Свържете се с нас, за да научите повече.

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България