Какво търсите?

Земеделие И Храни

По своя път от полето до трапезата, селскостопанските продукти се нуждаят от внимание, проследяване и запазване на целостта.

Земеделие и храни: как SGS може да Ви съдейства да разширите Вашия бизнес.

Търсите нещо конкретно?

Земеделието и храните са може би най-важните в света отрасли. Потребителите изискват гаранции за безопасност и качество на всеки етап от процеса. Нашият богат асортимент от решения може да Ви помогне:

  • Да управлявате риска, да правите по-добър бизнес и да изпълнявате своите задължения: със самостоятелни или интегрирани независими решения за всеки аспект на Вашите селскостопански или хранителни вериги на доставка
  • Да предпазвате своите потребители: от точката на първоначално производство до точката на преработка или прехвърляне на продукти
  • Да спазвате сложното законодателство: включително местни, регионални, национални и международни правила и разпоредби за производство и търговия със селскостопански продукти и храни
  • Да гарантирате правилно съхранение, превоз, опаковане и дистрибуция: на стоки, хранителни съставки и хранителни продукти
  • Да гарантирате качество и безопасност по целите различни вериги на доставка: включително на сурови, полуобработени и крайни хранителни продукти във всички основни хранителни сегменти

Ние предлагаме самостоятелни или интегрирани решения за съдействие на организациите, които се занимават с агрохимически продукти, семена, биогорива, торове, селскостопански машини и консумативи, финансиране и застраховки, складиране, изграждане на преработващи и логистични съоръжения, подготовка на пресни продукти за пазара и на обработени хранителни продукти.

Нашата гама от рентабилни решения включва набиране на стратегически данни, управление на залози, одити и сертификация, услуги по изпитване и анализи, инспекции, верификация на технически решения, консултации и обучение. Ние можем да съдействаме на Вашата компания в непрекъснатото усъвършенстване на културата на безопасност, качество и устойчиво развитие.

Нашият подход към предоставянето на услуги на нашите клиенти е хармонизиран и използва най-голямата независима мрежа от експерти в света.

С нашия над 130-годишен опит, ние сме наясно с предизвикателствата, пред които се изправяте. Свържете се с нас, за да разберете как нашите услуги могат да помогнат за разширяване и процъфтяване на Вашия бизнес на един все по-конкурентен и глобализиран пазар.

Новини и информация

Свържете се с нас.

  • СЖС България ЕООД

бул. Цариградско Шосе 115Г Мегапарк, етаж 6, зона С София, 1784 България,

, 1784,

София, България